John

Over John


Fauna Service is opgericht door John Houtveen. Van kinds af aan heeft hij een grote liefde voor de natuur. Natuur die bewonderd, beheerd en beschermd hoort te worden. John heeft tot de ontbinding van de Stichting Faunabeheer Flevoland de functie Coördinator Faunabeheer vervuld. In deze functie heeft hij ruime ervaring opgedaan met alle facetten van het faunabeheer.  

Hij was aanspreekpunt en vraagbaak voor gemeenten, provincie, terreinbeheerders, agrariërs, dierenbeschermingsorganisaties en uitvoerend faunabeheerders. Hij ondersteunde namens deze stichting het FBE-secretariaat en heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Een aantal ontheffingen zijn mede door hem (in opdracht van de provincie) geschreven of geredigeerd. De meesten daarvan (bijvoorbeeld betreffende afschot van reeën, damherten of bruine rat) zijn probleemloos in gebruik genomen.

Daarnaast heeft hij meegedraaid in de praktische uitvoering, door als achtervang van de drie professionele faunabeheerders te fungeren. Dit betrof o.a. de afhandeling van aangereden wilde dieren, schadebestrijding, nest reductie ganzen en afschot van grote hoefdieren op lastige dossiers en surveillance.

John weet de theorie en de praktijk naadloos aan elkaar te koppelen. Zijn adviezen zijn eerlijk, onafhankelijk en uitvoerbaar.